چقدر
زیباست که بدانی قلبی با طپش های قلب بیقرار تو آرام می طپد . چقدر زیباست که هر
صبح را با سلام او آغاز کنی و هز شامگاه با بوسه پنهانی اش در نهانخانه دلت به
خواب روی .چقدر زیباست که دلت طعم عشق را بچشد و بی عشق از این دنیا نروی.چقدر زیباست
هر روز به انتظار صدای مهربان و حضور سبزش لحظه ها را بگذرانی .وای از خاطره رد پای
عشق بر سنگفرش ذهن بی تاب و ملتهب زمان.............بر خیابان ساکت سادگی .  ساده بگویم دلم برای یک نفر حسابی تنگ تنگ است.