شازده کوچولو:تو تازگی ها از آسمون افتادی؟

_ نه من تازگی به فکر آسمون افتادم...

شازده کوچولو:من یک سیاره داشتم

_من هم یک ستاره داشتم

شازده کوچولو:من از سیاره خودم افتادم

_ من هم از چشم ستاره خودم افتادم

شازده کوچولو:من دوست دارم به سیاره خودم برگردم

_ من هم دوست دارم ستاره دوباره پیش من برگرده

شازده کوچولو این بار با تعجب میگه

"کسی که راهش رو بگیره و بره راه دوری نمیره"

من این بار با درد زیتد میگم :

تو دنیای ما اینجوریه .کسی که بره دیگه بر نمی گرده

.........

.......

تو ستاره ها هم مرد هست هم زن ....یادت نره